Tsemay, Ethiopia
Tsemay, Ethiopia
Dasanech, Ethiopia
Dasanech, Ethiopia
Mursi Man - Mursi Village, Ethiopia
Mursi Man - Mursi Village, Ethiopia
Karo Woman - Korcho Village, Ethiopia
Karo Woman - Korcho Village, Ethiopia
Borena Village - Omo Valley, Ethiopia
Borena Village - Omo Valley, Ethiopia
Dasanech, Ethiopia
Dasanech, Ethiopia
Hamer, Ethiopia
Hamer, Ethiopia
Korcho Village, Ethiopia
Korcho Village, Ethiopia
Konso, Ethiopia
Konso, Ethiopia
Gourds & Lantern - Konso, Ethiopia
Gourds & Lantern - Konso, Ethiopia
Karo Girl - Korcho Village, Ethiopia
Karo Girl - Korcho Village, Ethiopia
Mursi Woman - Mursi Village, Ethiopia
Mursi Woman - Mursi Village, Ethiopia
Back to Top